+48 502 222 027

Gdy zmienią się trendy muzyczne, jednocześnie zmianom ulegają fundamentalne prawa państwa (Platon)

Na co dzień pracujemy w świecie komercyjnym. Przy tej okazji zdobywamy doświadczenia i służymy jak najlepiej naszym klientom. Od 2007 roku inicjujemy i realizujemy badania polskich odbiorców muzyki, analizujemy także inne, istniejące badania przeprowadzane przez naukowców z całego świata dotyczące wpływu muzyki na konsumentów. Nadal uczymy się i rozwijamy swoje kompetencje.

Jednak od lat jesteśmy zaangażowani także we wspieranie i budowanie rynku muzycznego. W szczególności, od 2015 roku wspieramy aktywnie pro bono polskich oraz europejskich twórców i artystów w najbardziej złożonych tematach ich dotyczących. Oto przykłady takich działań:

Aktualizacja załącznika dotyczacego opłaty od czystych nośników w Polsce - tzw. opłata reprograficzna (2015-2019) > Link

Nowa dyrektywa UE w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyforwym - Parlament Europejski w Strasburgu (2018-2019) > Link

Udział w Centrum Badań nad Gospodarką Kreatywną, które realizuje m. in. projekt "Szacowanie liczebności Artystów i Twórców w Polsce", a także bada warunki na rynku pracy tych grup zawodowych (2018-2019) > Link

Jesteśmy także pasjonatami. Staramy się prowadzić wszechstronną działalność na rzecz kultury i sztuki, w szczególności muzyki. Z jednej strony inicjujemy projekty kulturalne i organizujemy imprezy artystyczne. Ale z drugiej strony wspieramy środowisko twórców i artystów – wykonawców. Chcemy jednak rozwijać działalność społeczną, charytatywną i edukacyjną. Poprawienie stanu obecnego umuzykalnienia w Polsce to fundamentalny obowiązek wszystkich ludzi związanych z muzyką. To ważne dla pomyślnego rozwoju naszego kraju, nie tylko dla podnoszenia poziomu rodzimej twórczości. Wspieramy konkretne projekty i ludzi, a także tworzymy własne programy oraz inicjatywy. Stawiamy sobie również za cel dobrze pojęty lobbing. Chcemy uświadomić opinii publicznej i wszelkim decydentom, jak ważna jest rola kultury, której muzyka jest najpowszechniejszym przejawem, bo i najbardziej atawistycznym. Zaniedbywanie tego obszaru to realne straty dziś, ale i wytracanie narodowego kapitału społecznego, który gromadziliśmy przez, bez przesady, tysiąclecia. O tym, jak muzyka wpływa na narody, możemy dowiedzieć się choćby z obserwacji działań podejmowanych w innych krajach.

W konsekwencji braku dobrej i powszechnej edukacji muzycznej, mierzymy się z coraz niższym poziomem powstającego repertuaru muzycznego i słabnącym zainteresowaniem oraz zrozumieniem ambitnej muzyki przez Polaków. Problemem jest też brak promocji wartościowych, krajowych talentów muzycznych. Zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Nadszedł czas zmian oraz innego traktowania roli muzyki w życiu społecznym naszego państwa. Katastrofalny poziom umuzykalnienia Polaków to już nie tylko problem środowiska samych artystów oraz twórców, ani nawet Ministerstwa Kultury. To problem nas wszystkich.

Polska od wieków odgrywała istotną rolę na mapie kulturalnej Europy. Muzycznie byliśmy i nadal jesteśmy częścią światowej kultury. Znając potencjał polskich twórców, czujemy jednak pewien niedosyt. Dla nas, osób ściśle związanych z muzyką i rynkiem muzycznym, nie do przyjęcia jest fakt, że w polskim systemie edukacji muzyka jest zaniedbywanym i marginalizowanym elementem nauczania najmłodszych Polaków. Traktowanie "po macoszemu" lekcji muzyki w państwowych placówkach tworzy przepaść w rozwoju dzieci ze szkół i przedszkoli prywatnych i państwowych. Państwowe placówki oświatowe w niedostatecznym stopniu zapewniają rozwój muzyczny. Lekcje muzyki, których jest tak niewiele, są realizowane bez należytej strategii oraz przygotowania. Bez żadnej refleksji nad zmieniającą się percepcją młodych ludzi.

Chcemy kontynuować to, co najbardziej wartościowe w polskiej tradycji muzykowania,
powrócić do korzeni. Pomóc największym talentom.

Ten proces zaczyna się właśnie wśród najmłodszych. Do tego potrzebna jest długofalowa strategia, a także coraz większe zaangażowanie trzeciego sektora. Co ciekawe, zyskamy tym samym znacznie więcej jako społeczeństwo. Rodzinne muzykowanie, edukacja muzyczna w wieku przedszkolnym oraz szkolnym, amatorskie granie młodzieży, a także otaczanie się wartościowymi dźwiękami - rozwijają każdego człowieka. Dają mu wielki atut potrzebny w życiu niezależnie od tego, czy zwiąże swoje losy z muzyką. Umuzykalnienie wpływa na kondycję oraz stopień inteligencji całych skupisk, zbiorowości czy w końcu narodów. Dzisiaj, dzięki precyzyjnym oraz nowoczesnym badaniom, wiemy dużo więcej o roli muzyki w życiu społecznym, a także o jej wpływie na funkcjonowanie ludzkiego mózgu. Tym bardziej palącym problemem staje się umuzykalnienie Polaków.

Chcielibyśmy, aby za 10 albo 20 lat Polska dorównała poziomem świadomości i zmieniającej się rzeczywistości w dziedzinie umuzykalnienia innym rozwiniętym państwom europejskim.

Tym bardziej świadomym i mądrze zarządzającym swoim potencjałem. Od 1989 roku zrobiliśmy wielki krok w upowszechnianiu i ułatwianiu dostępu do kultury w naszym kraju. Działa także wiele wspaniałych organizacji pozarządowych, wspierających kreatywność i twórczość Polaków. Kina, teatry, muzea - one są w coraz lepszej kondycji.

Zaś wiele filharmonii i sal koncertowych przeznaczonych do odbioru muzyki na najwyższym poziomie w mniejszych miastach świeci pustkami. Wspierane przez samorządy darmowe imprezy rozrywkowe na niskim poziomie nie są tutaj żadnym wsparciem. Standardy światowe np. w Stanach Zjednoczonych wydają się być nieosiągalne - aż 90 procent dzieci uczy się muzyki w szkołach. Także Wielka Brytania, Niemcy i Francja to bardzo silne i od wieków świadome swojej wartości narody, budujące potęgę w kulturze. Ale muzyczny poziom rozwoju takich państw jak kraje beneluksu, kraje skandynawskie, Bałkany, Grecja, czy znane z umuzykalnienia Hiszpania, a nawet Portugalia, Włochy i Austria - to nasz wzór do naśladowania i inspiracja do pracy. Realny potencjał do osiągnięcia za kilkadziesiąt lat. Dobrych przykładów można szukać też w wielu państwach azjatyckich oraz w Ameryce Południowej.

Polska ma ambicję rozwoju i jedyne czego brakuje na samym początku tej drogi, to świadomości, wiedzy, a także danych. Kluczowe dla tych, jakże pozytywnych zmian jest połączenie sił - w tym świata kultury i polityki, a także świata muzyki poważnej i popularnej. Potrzeba strategicznego, konsekwentnego, ale co najważniejsze - konkretnego działania w tym kierunku.

 

NASZ Kodeks

Na koniec prezentujemy kodeks dotyczący szerokiego kręgu współpracowników agencji STX Music:Solutions™. Filozofia naszego działania z klientami zawiera się w poniższym zbiorze zasad. Nie tylko ich przestrzegamy, są one także bliskie naszym sercom. Wierzymy, że stosowanie się do tych zasad najlepiej służy naszym klientom i satysfakcji z prowadzonej pracy.

 • Kochamy to co robimy.

 • Klient ma zawsze rację.

 • Nawet jeśli czegoś nie kochamy, a klient nie ma racji – patrz punkt 1. i 2.

 • Domagamy się precyzyjnego briefu i wiedzy o tym czego potrzebuje nasz klient.

 • Dzielimy się swoimi doświadczeniami i wiedzą z naszymi klientami. Zachęcamy naszych klientów do korzystania z dostępnej wiedzy i badań naukowych z całego świata. Także z Polski.

 • Jesteśmy cierpliwi i wdzięczni za to co możemy realizować.

 • Szanujemy i uczymy się sposobu pracy naszych klientów.

 • Działamy szybko, ale zawsze precyzyjnie.

 • Jako pasjonaci i ludzie kochający muzykę, nie zapominamy jednocześnie o samokształceniu, poznawaniu nowinek, zdobywaniu wiedzy i szkoleniu własnych umiejętności.

 • Nie istnieją projekty, których nie możemy zrealizować. Podejmujemy się zleceń drobnych oraz jednorazowych. Lubimy także wyzwania i projekty wizjonerskie.

 • Cenimy i oszczędzamy czas naszych klientów.

 • Staramy się zawsze sumiennie realizować każde zamówienie, tak drobne, jak i długoterminowe czy trudne i złożone – „pod klucz”. Bez zbędnego angażowania czasu i sił naszych klientów.

 • Mimo częstego obcowania z gwiazdami, zawsze pamiętamy, że gwiazdami są nasi klienci, ewentualnie ich marki, produkty i usługi. Nigdy my.

 • Jesteśmy dyskretni i lojalni. Skupiamy się na jak najlepszej realizacji powierzonych nam zadań.

 • Przygotowujemy wyczerpujące raporty, które mają za zadnie pomóc i wzbogacić naszych klientów, a nie jedynie meldować wykonane etapy pracy.

 • Dążymy do tego aby zawsze po zakończonym projekcie, nasz klient miał poczucie dobrze wydanych pieniędzy i komfortowej współpracy z naszą agencją.

Zapraszamy do współpracy!

Połącz się z nami

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą – skontaktuj się z nami. Napisz maila, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Zachęcamy do bezpośredniego spotkania i prezentacji naszej oferty.