+48 502 222 027

Badania naukowców od wielu lat są wskazówką i przewodnikiem w przypadku szeregu decyzji dotyczących działań marketingowych w zakresie wizualnej komunikacji z klientami w Polsce. Obserwując rynki światowe, jesteśmy przekonani, że to samo powinno dotyczyć muzyki. Analiza uwarunkowań współczesnego odbioru muzyki może być prowadzona przez pryzmat wielu dziedzin nauki, które szczególnie w ostatnich latach, i w wielu krajach świata, zajmują się taką tematyką. Najważniejsze badania i publikacje zostały napisane z perspektywy:

psychologii, biologii, socjologii, ekonomii, marketingu, kulturoznawstwa, muzykologii, historii, antropologii, etnografii i filozofii.

Podkreślamy, że współpracując z agencją STX Music:Solutions™, zapewniamy naszym klientom dostęp do większości z poniższych publikacji. Posiadamy cenny zbiór kilkuset publikacji naukowych i popularnonaukowych. Wiele z nich zawiera wyniki badań. Każdego roku uzupełniamy ten zestaw o nowe pozycje. Udostępniamy naszym klientom także szczegółowe wyniki badań realizowanych z naszym udziałem.

Poniżej znajdą Państwo dwa zestawy przydatnych publikacji, zawierające zarówno linki internetowe, jak i wydawnictwa papierowe.

Są one przydatne w zgłębianiu wiedzy o roli muzyki w życiu współczesnego człowieka, w tym muzyki traktowanej jako narzędzie w komunikacji z konsumentami na rynku komercyjnym. Publikacje te są ułożone alfabetycznie wg autorów.

1. Wybrane linki internetowe do badań, artykułów naukowych, książek, raportów, artykułów popoularnonaukowych, publikacji medialnych i innych ciekawych stron:


2. Wybrane badania, artykuły naukowe, książki, raporty i inne publikacje w wersji papierowej:

Areni C.S., Kim D. (1993), The influence of background music on shopping behavior:classical versus top-forty music in a wine store, Advances in Consumer Research, nr 20.

Barber D. W. (2017), Bach, Beethoven i inne chłopaki czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Adamantan, Warszawa.

Barber D. W. (1994), Zygzakiem przez muzykę. Czyli następna historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Grupa Wydawnicza Adamantan, Warszawa.

Berkowitz, A. (2010), The improvising mind: Cognition and creativity in the musical moment, Oxford University Press, Oxford. Budd M. (1992), Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk.

Caldwell, C. i Hibbert, S. (2002). The Influence of Music Tempo and Musical Preference on Restaurant Patrons' Behaviour. Psychology and Marketing, 19 (11).

Chang A.S. (2003), Music training improves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. Neuropsychology. 07;17(3):439-50.

Chang A.S. (1998) Music training improves verbal memory. Nature, 12;396(6707):128.

Cochrane T., Fantini B., Scherer K. R. (2013), The Emotional Power of Music. Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control, Oxford University Press, Oxford.

Cornelius S. Natvig M. (2012) Music. A Social Experience, Routledge, Nowy Jork.

Czarnecki S. (2015), Nowa widownia. O promocji w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Ćwiklińska A. (2013), Muzyka w spocie reklamowym. Rola, znaczenie i klasyfikacja zjawiska, Praca magisterska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa.

Datko M. (2012). Sponsoring — klucz nowoczesnego marketingu, Placet, Warszawa.
 Dobiegała-Korona B. (2004). Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa.


Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Drozdowski R., Fatyga B., Filiciak M., Krajewski M., Szlendak T. (2014), Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010), Młodzi i Media. Nowe Media a Uczestnictwo w Kulturze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa.

Fletcher P., Picken L. (2005), World Musics in Context. A Comprehensive Survey of the World's Major Musical Cultures, Oxford University Press, Oxford. Fulberg P. (2003), Using sonic branding in the retail environment – an easy and effective way to create consumer brand loyalty while enhancing the in-store experience, ,,Journal of Consumer Behavior”, nr 3.

Fung C.V., Lehmberg L.J. (2016), Music for Life. Music Participation and Quality of Life for Senior Citizens”, Oxford University Press, Oxford.

Gabrielsson A. (2011), Strong Experiences with Music. Music is much more than just music, Oxford University Press, Oxford.

Gordon E. E. (2016), Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci, Wydawnictwo Harmonia, Warszawa.

Guéguen N., Jacob, C. i Le Guellec, H. (2004), Sound Level of Background Music and Consumer Behavior: An Empirical Evaluation. Perceptual and Motor Skills, 99.

Gwóźdź A. (red) (2010), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Habela J. (2005), Słowniczek muzyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków.

Hallam S., Cross I., Thaut M. (red) (2016), The Oxford Handbook of Music Psychology, Oxford University Press, Oxford.

Hanna-Pladdy B., MacKay A., University of Kansas Medical Center (2011), The Relation Between Instrumental Activity and Cognitive Aging, Neuropsychology, 25.1, s. 378-386.

Hargreaves D., Miell D., MacDonald R. (red) (2011), Musical Imaginations. Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception, Oxford University Press, Oxford.

Hargreaves D. J., North A.C. (1997), The Social Psychology of Music”, Oxford University Press, Oxford.

Higgins L. (2012), Community Music. In Theory and In Practice, Oxford University Press, Oxford.

Holbrook, M.B. i Schindler, R.M. (1994), Some Exploratory Findings on the Development of Musical Tastes. Journal of Consumer Research, (12), s. 119–124.

Hracs B. J., Seman M., Virani T. E. (red) (2016) The Production and Consumptions of Music in the Digital Age, Routledge, Nowy Jork.

Hultèn B., Broweus N., van Dijk M. (2011), Marketing sensoryczny, tł. G. Dąbkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Iwanicka A. (2000), Muzyka nastolatków – rozrywka, czy coś więcej?, [w:] Edukacja Medialna, nr 4, s. 41-43.

Jacob C. (2006), Styles of Background Music and Consumption in a Bar. An Empirical Evaluation. International Journal of Hospital Management, 254.

Jacob C., Guéguen, N., Boulbry, G i Sami, S. (2009), Love is in the Air. Congruence between Background Music and Goods in a Florist. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 19 (1).

Jakubowski W. (2011), Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.

Jemielnik J., Muzyka pop w edukacji, Edukacja i dialog. 2001, nr 1, s. 55-59.

Jeziński J., (2011) Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.

Johansson S., Werner A., Aker P., Goldenzwaig G. (2018), Streaming Music. Practicies, Media, Cultures, Routlendge, Nowy Jork.

Juslin P.N., Sloboda J. (2011), Handbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications, Oxford University Press, Oxford.

Kaleńska-Rodzaj J., Lawendowski R. (red.) (2016), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk.

Kamińska B. (2002), Upodobania muzyczne - problemy i wyniki badań [w:] A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska (red), Bliżej muzyki, bliżej człowieka, Lublin, s. 248-249.

Karwowska D, Kudlik A. (2012), Neurozjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki [w:] Czerniawska E. (red), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka,
 Di n S.A;, Warszawa, s. 11–26.

King A., Himonides E., Ruthmann S. A. (red) (2017), The Routledge Companion to Music, Technology, and Education, Routledge, Nowy Jork.

Koelsch, S. (2012), Brain and Music. Wiley-Blackwell, New York. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczośc, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Krukow P. (2003), Muzyka i mózg, Muzyka21, 9(38): s. 35–38.

Kudlik A., Czerniawska E. (2011), Indywidualne oddziaływanie muzyki na człowieka - wpływ muzyki na nastrój [w:] Goryńska W.E., Ledzińska M., Zajenkowski M. (red), Nastrój: Modele, Geneza, Funkcje, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 248-269.

Lewandowski R. (2011), Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Gdańsk.

Levitin D. J. (2014), The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, Dutton, Penguin Group, New York.

Levitin D. J. (2008), The World in Six Songs. How the Musical Brain Created Human Nature, A Plume Book, Penguin Group, New York.

Levitin D. J. (2016), Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

London J. (2012), Hearing in Time, Oxford University Press, Oxford.

Lund R. (2010), Co-creating Value in Sponsorship Relations. The Case of the Royal Swedish Opera, International Journal of Quality and Service Sciences, 2 (1).

Lutostański J. M. (2015), Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

MacDonald R., Hargreaves D.J., Miell D. (red) (2017), Handbook of Musical Identities”, Oxford University Press, Oxford.

MacDonald R., Kreutz G., Mitchell L. (red) (2013), Music, Health, and Wellbeing, Oxford University Press, Oxford.

Makomaska S. (2013), Wpływ tła muzycznego na percepcję czasu przez konsumentów – przegląd badań, Handel Wewnętrzny”, nr 4.

Malloch S., Trevarthen C. (2008), Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship, Oxford University Press, Oxford.

Mantie R., Smith G.D. (red) (2017), The Oxford Handbook of Music Making and Leisure, Oxford University Press, Oxford.

Margulis E.H. (2014), On Repeat. How Music Plays the Mind, Oxford University Press, Oxford.

Matczyński R. (2015), Wpływ sponsoringu na wizerunek marki, Marketing i Rynek, nr 11/2015.

Matyja J. R. (2015), The next step: mirror neurons, music, and mechanistic explanation. Frontiers in Psychology, nr 6 (April), 1–3. doi:10.3389/fpsyg.2015.00409

Matyja J., & Schiavio, A. (2013), Enactive Music Cognition: Background and Research Themes. Constructivist Foundations, 8(3).

McElrea H., Standing L. (1992), Fast Music Causes Fast Drinking, Perceptual and Motor Skills, nr 75 (2).

McLuhan M. (2002), Oko, Dźwięk i Furia [w:] Miłosz C. (red), Kultura Masowa. Wydawnictwo Literackie, Kraków.

McPherson G.E., Davidson J.W., Faulkner R. (2012), Music in Our Lives. Rethinking Musical Ability. Development and Identity, Oxford University Press, Oxford.


McPherson G.E. (2016), Musical Prodigies. Interpretations from Psychology, Education, Musicology, and Ethnomusicology, Oxford University Press, Oxford.

McPherson G.E. (2015), The Child as Musician. A Handbook of Musical Development”, Oxford University Press, Oxford.

Miell D., MacDonald R., Hargreaves D.J. (2005), Musical Communication, Oxford University Press, Oxford.

Mruk H. (2006), Znaczenie kreatywności w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie (73–88), Wydawnictwo AE, Poznań.


Negus K., Pickering M. (2010), Przemysł [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Gwóźdź A. (red), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 16-17.

Niesiobędzka M., Gessek M. (2014), Wpływ tempa muzyki na zachowania e-konsumenta, Marketing i Rynek, nr 3/2014.

North A., Hargreaves D. (1996), The effects of music on responses to a dining area, ,Journal of Environmental Psychology, (16).

North A.C., Hargreaves D. J. (2008), The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford.

North A., Hargreaves D., McKendrick J. (1999), The influence of in-store music on wine selections, Journal of Applied Psychology, (84).

Nowak K. (2004), Wpływ muzyki na rozwój dziecka, Wychowawca, 1:14–15.

Patel A.D. (2007), Music, Language, and the Brain, Oxford University Press, Oxford.

Perczak B, Czerniawska E. (2005), Efekt Mozarta. Czyżby wiele hałasu o nic? Nowiny Psychologiczne, 1: 25–42.

Peretz I., Zatorre R.J. (2003), The Cognitive Neuroscience of Music, Oxford University Press, Oxford.

Piotrowski G. (2016), Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa

Pitts S. (2012), Chances and Choices. Exploring the Impact of Music Education, Oxford University Press, Oxford.

Pluta A., Skarżyński H. (2009), Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowanych przez muzykę. Przegląd literatury, Logopedia, 38: 203–13.

Posłuszna J. (2014), Osobowość a preferencje muzyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.

Powell J. (2016), Why You Love Music. From Mozart to Metallica – The Emotional Power of Beautiful Sounds, Little, Brown and Company, New York.

Prochnik G. (2011), In Pursuit of Silence. Listening for Meaning in a World of Noise, Anchor Books, Random House, New York.

Przychodzińska M., Smoleńska-Zielińska B. (2009), Bliżej muzyki. Podręcznik. Klasa 1-3. Gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.

Przybysz, P. (2006), Wstęp. W stronę neuroestetycznej teorii sztuki [w:] Dziarnowska A., Klawiter A. (red), Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, nr 2(2006). Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 321–325.

Rabinow P. (1999), Wyobrażenia są faktami społecznymi [w:] Buchowski M. (red), Amerykańska Antropologia Postmodernistyczna, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa, s. 88-122.

Raffman D. (2011), Music, Philosophy and Cognitive Science [w:] Gracyk T., Kania A. (red), The Routledge Companion to Philosophy and Music, Routledge.

Rebuschat P., Rohrmeier M., Hawkins J.A., Cross I. (red) (2012), Language and Music as Cognitive Systems”, Oxford University Press, Oxford.

Reuter M, Przybysz P. (2008), Muzyczna uczta umysłu, Charaktery, nr 5, s. 60–65. 


Roballey T., McGreevy, C., Rongo, R., Schwantes, M., Steger, P., Winiger, M. i Gardner, E. (1995), The Effect of Music on Eating Behavior, Bulletin of the Psychonomic Society, 23 (3).

Robinson T. (2017) Popular Music Theory and Analysis. A Research and Information Guide, Routledge, Nowy Jork.

Rogalski E. (2000), Miejsce muzyki w życiu młodzieży na tle innych zainteresowań kulturalnych [w:] Białkowski A. (red), II Lubelskie Forum, Sztuka-Edukacja. Powszechna edukacja muzyczna a wyzwanie współczesności, Lublin, s. 134.

Ross A. (2011), Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, przekł. A. Laskowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.

Rowley J. i Williams, C. (2008), The Impact of Brand Sponsorship of Music Festivals, Marketing Intelligence & Planning, 26 (7).

Rybicki A. (2002), Przemysły kultury są faktem. Czas na politykę państwa [w:] Szomburg J. (red), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 23-24.

Sacks O. (2009), Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Sawyer R.K. (2012), Explaining Creativity. The Science of Human Innovation, Oxford University Press, Oxford.

Schlaug G. (2009), The Effects of Musical Training on Structural Brain Development, The Neurosciences and Music III: Disorders and Plasticity: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1169: 182–186.

Schulman A. (2016), Waking the Spirit. A Musician’s Journey Healing Body, Mind, and Soul, Picador, New York.

Scott D. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Shepherd J., Devine K. (red) (2015), The Routledge Reader on The Sociology of Music, Routledge, Nowy Jork.

Silverman M.J. (2015), Music therapy in mental health for illness management and recovery, Oxford University Press, Oxford.

Skowronek I. (2014), Zmysły dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa.

Sloboda J. A. (2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa.

Sloboda J.A. (1986), The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford.

Spilker H. S. (2018), Digital Music Distribution. The Sociology of Online Music Streams, Routledge, Nowy Jork.

Stock K. (2010), Philosophers on Music. Experience, Meaning, and Work, Oxford University Press, Oxford.

Storey J. (1996), Studia kulturowe i badania kultury popularnej. Teorie i metody, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań.

Sullivan M.M. (2002), The Impact of Pitch, Volume and Tempo on the Atmospheric Effects of Music, International Journal of Retail and Distribution Management, 30 (6).

Sznajder A. (2012), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa.

Świda J., Kabaja B. (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, Marketing i Rynek nr 11/2013.

Tan S.L., Cohen A.J., Lipscomb S.D., Kendall R.A. (2013), The psychology of music in multimedia, Oxford University Press, Oxford.

Tęcza B. (2006), Podręcznik do kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.

Thompson W.F. (2014), Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford.

Throsby D. (2010), Ekonomia i Kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa.

Trout J., Rivkin S. (2011), Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.

Trzciński S. (2014), Polska potrzebuje efektu Mozarta, Rzeczpospolita nr 301/2014 (10028).

Woźniczka, J. (2010), Muzyka jako element kreatywny w reklamie: sposoby wykorzystania i efekty oddziaływania na odbiorców, Prace Naukowe UE we Wrocławiu: Nauki o zarządzaniu, Badania rynkowe, (2), 97–107. 

Wróblewski Ł. (2014), Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa.

Young J.O. (2014), Critique of Pure Music, Oxford University Press, Oxford.

Połącz się z nami

Jeżeli masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą – skontaktuj się z nami. Napisz maila, zadzwoń lub wypełnij formularz kontaktowy. Zachęcamy do bezpośredniego spotkania i prezentacji naszej oferty.