+48 502 222 027

The research of the scientists has for many years been a pointer and a guide on a series of decisions on marketing activities in visual communications with clients in Poland. Watching the world markets, we are convinced that the same approach should be applied to music. The analysis of contemporary music reception conditions can be done through the lens of many fields of science, which especially in recent years and in many countries of the world are picking this subject up. The most important research and publications have been written from the perspective of:

psychology, biology, sociology, economics, marketing, cultural studies, musicology, history, anthropology, ethnography and philosophy.

We underline that working with the STX Music:Solutions™, we guarantee for our clients the access to the majority of these publications. We own a valuable set of several hundred scientific and popular publications. Many of these contain research results. Every year we bring new publications to this set. We also make available to our clients the detailed research results of studies done with our participation.

Below you can find two sets of useful publications containing both internet links and paper publications.

They are useful in familiarising yourself with the role of music in the life of a contemporary person, including music used as a tool of communication with commercial market consumers. The publications are listed alphabetically.

1. Selected internet links to research, science articles, books, reports, popular articles, media publications and other interesting websites:
2. Selected research, science articles, books, reports and other paper publications:

Areni C.S., Kim D. (1993), The influence of background music on shopping behavior:classical versus top-forty music in a wine store, Advances in Consumer Research, nr 20. 

Barber D. W. (2017), Bach, Beethoven i inne chłopaki czyli historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Adamantan, Warszawa. 

Barber D. W. (1994), Zygzakiem przez muzykę. Czyli następna historia muzyki wyłożona wreszcie jak należy, Grupa Wydawnicza Adamantan, Warszawa. 

Berkowitz, A. (2010), The improvising mind: Cognition and creativity in the musical moment, Oxford University Press, Oxford. Budd M. (1992), Muzyka i emocje. Wybrane teorie filozoficzne, Wydawnictwo Słowo/Obraz Terytoria, Gdańsk. 

Caldwell, C. i Hibbert, S. (2002). The Influence of Music Tempo and Musical Preference on Restaurant Patrons' Behaviour. Psychology and Marketing, 19 (11). 

Chang A.S. (2003), Music training improves verbal but not visual memory: cross-sectional and longitudinal explorations in children. Neuropsychology. 07;17(3):439-50. 

Chang A.S. (1998) Music training improves verbal memory. Nature, 12;396(6707):128. 

Cochrane T., Fantini B., Scherer K. R. (2013), The Emotional Power of Music. Multidisciplinary perspectives on musical arousal, expression, and social control, Oxford University Press, Oxford. 

Czarnecki S. (2015), Nowa widownia. O promocji w kulturze, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. 

Ćwiklińska A. (2013), Muzyka w spocie reklamowym. Rola, znaczenie i klasyfikacja zjawiska, Praca magisterska, Społeczna Akademia Nauk, Warszawa. 

Datko M. (2012). Sponsoring — klucz nowoczesnego marketingu, Placet, Warszawa.
 Dobiegała-Korona B. (2004). Konkurowanie o klienta e-marketingiem, Difin, Warszawa.
 

Doliński D. (2003), Psychologiczne mechanizmy reklamy, GWP Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk. 

Drozdowski R., Fatyga B., Filiciak M., Krajewski M., Szlendak T. (2014), Praktyki kulturalne Polaków, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 

Filiciak M., Danielewicz M., Halawa M., Mazurek P., Nowotny A. (2010), Młodzi i Media. Nowe Media a Uczestnictwo w Kulturze, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Warszawa. 

Fletcher P., Picken L. (2005), World Musics in Context. A Comprehensive Survey of the World's Major Musical Cultures, Oxford University Press, Oxford. Fulberg P. (2003), Using sonic branding in the retail environment – an easy and effective way to create consumer brand loyalty while enhancing the in-store experience, ,,Journal of Consumer Behavior”, nr 3. 

Fung C.V., Lehmberg L.J. (2016), Music for Life. Music Participation and Quality of Life for Senior Citizens”, Oxford University Press, Oxford. 

Gabrielsson A. (2011), Strong Experiences with Music. Music is much more than just music, Oxford University Press, Oxford. 

Gordon E. E. (2016), Teoria uczenia się muzyki. Niemowlęta i małe dzieci, Wydawnictwo Harmonia, Warszawa. 

Guéguen N., Jacob, C. i Le Guellec, H. (2004), Sound Level of Background Music and Consumer Behavior: An Empirical Evaluation. Perceptual and Motor Skills, 99. 

Gwóźdź A. (red) (2010), Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. 

Habela J. (2005), Słowniczek muzyczny, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków. 

Hallam S., Cross I., Thaut M. (red) (2016), The Oxford Handbook of Music Psychology, Oxford University Press, Oxford. 

Hanna-Pladdy B., MacKay A., University of Kansas Medical Center (2011), The Relation Between Instrumental Activity and Cognitive Aging, Neuropsychology, 25.1, s. 378-386. 

Hargreaves D., Miell D., MacDonald R. (red) (2011), Musical Imaginations. Multidisciplinary perspectives on creativity, performance and perception, Oxford University Press, Oxford. 

Hargreaves D. J., North A.C. (1997), The Social Psychology of Music”, Oxford University Press, Oxford. 

Higgins L. (2012), Community Music. In Theory and In Practice, Oxford University Press, Oxford. 

Holbrook, M.B. i Schindler, R.M. (1994), Some Exploratory Findings on the Development of Musical Tastes. Journal of Consumer Research, (12), s. 119–124. 

Hultèn B., Broweus N., van Dijk M. (2011), Marketing sensoryczny, tł. G. Dąbkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

Ilczuk D. (2012), Ekonomika kultury, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 

Iwanicka A. (2000), Muzyka nastolatków – rozrywka, czy coś więcej?, [w:] Edukacja Medialna, nr 4, s. 41-43. 

Jacob C. (2006), Styles of Background Music and Consumption in a Bar. An Empirical Evaluation. International Journal of Hospital Management, 254. 

Jacob C., Guéguen, N., Boulbry, G i Sami, S. (2009), Love is in the Air. Congruence between Background Music and Goods in a Florist. The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research, 19 (1). 

Jakubowski W. (2011), Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków. 

Jemielnik J., Muzyka pop w edukacji, Edukacja i dialog. 2001, nr 1, s. 55-59. 

Jeziński J., (2011) Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń. 

Juslin P.N., Sloboda J. (2011), Handbook of Music and Emotion. Theory, Research, Applications, Oxford University Press, Oxford. 

Kaleńska-Rodzaj J., Lawendowski R. (red.) (2016), Psychologia muzyki. Pomiędzy wykonawcą a odbiorcą, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk. 

Kamińska B. (2002), Upodobania muzyczne - problemy i wyniki badań [w:] A. Białkowski, B. Smoleńska-Zielińska (red), Bliżej muzyki, bliżej człowieka, Lublin, s. 248-249. 

Karwowska D, Kudlik A. (2012), Neurozjologiczne mechanizmy odbioru i przetwarzania muzyki [w:] Czerniawska E. (red), Muzyka i my. O różnych przejawach wpływu muzyki na człowieka,
 Di n S.A;, Warszawa, s. 11–26. 

Koelsch, S. (2012), Brain and Music. Wiley-Blackwell, New York. Kostera M., Śliwa M. (2010), Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczośc, kultura, Wolters Kluwer Polska, Warszawa. Krukow P. (2003), Muzyka i mózg, Muzyka21, 9(38): s. 35–38. 

Kudlik A., Czerniawska E. (2011), Indywidualne oddziaływanie muzyki na człowieka - wpływ muzyki na nastrój [w:] Goryńska W.E., Ledzińska M., Zajenkowski M. (red), Nastrój: Modele, Geneza, Funkcje, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 248-269. 

Lewandowski R. (2011), Osobowościowe uwarunkowania preferencji muzycznych w zależności od wieku, Oficyna Wydawnicza Impuls, Gdańsk. 

Levitin D. J. (2014), The Organized Mind: Thinking Straight in the Age of Information Overload, Dutton, Penguin Group, New York. 

Levitin D. J. (2008), The World in Six Songs. How the Musical Brain Created Human Nature, A Plume Book, Penguin Group, New York. 

Levitin D. J. (2016), Zasłuchany mózg. Co się dzieje w głowie, gdy słuchasz muzyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków. 

London J. (2012), Hearing in Time, Oxford University Press, Oxford. 

Lund R. (2010), Co-creating Value in Sponsorship Relations. The Case of the Royal Swedish Opera, International Journal of Quality and Service Sciences, 2 (1). 

Lutostański J. M. (2015), Brzydkie słowa, brudny dźwięk. Muzyka jako przekaz kształtujący styl życia subkultur młodzieżowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa. 

MacDonald R., Hargreaves D.J., Miell D. (red) (2017), Handbook of Musical Identities”, Oxford University Press, Oxford. 

MacDonald R., Kreutz G., Mitchell L. (red) (2013), Music, Health, and Wellbeing, Oxford University Press, Oxford. 

Makomaska S. (2013), Wpływ tła muzycznego na percepcję czasu przez konsumentów – przegląd badań, Handel Wewnętrzny”, nr 4. 

Malloch S., Trevarthen C. (2008), Communicative Musicality. Exploring the basis of human companionship, Oxford University Press, Oxford. 

Mantie R., Smith G.D. (red) (2017), The Oxford Handbook of Music Making and Leisure, Oxford University Press, Oxford. 

Margulis E.H. (2014), On Repeat. How Music Plays the Mind, Oxford University Press, Oxford. 

Matczyński R. (2015), Wpływ sponsoringu na wizerunek marki, Marketing i Rynek, nr 11/2015. 

Matyja J. R. (2015), The next step: mirror neurons, music, and mechanistic explanation. Frontiers in Psychology, nr 6 (April), 1–3. doi:10.3389/fpsyg.2015.00409 

Matyja J., & Schiavio, A. (2013), Enactive Music Cognition: Background and Research Themes. Constructivist Foundations, 8(3). 

McElrea H., Standing L. (1992), Fast Music Causes Fast Drinking, Perceptual and Motor Skills, nr 75 (2). 

McLuhan M. (2002), Oko, Dźwięk i Furia [w:] Miłosz C. (red), Kultura Masowa. Wydawnictwo Literackie, Kraków. 

McPherson G.E., Davidson J.W., Faulkner R. (2012), Music in Our Lives. Rethinking Musical Ability. Development and Identity, Oxford University Press, Oxford.
 

McPherson G.E. (2016), Musical Prodigies. Interpretations from Psychology, Education, Musicology, and Ethnomusicology, Oxford University Press, Oxford. 

McPherson G.E. (2015), The Child as Musician. A Handbook of Musical Development”, Oxford University Press, Oxford. 

Miell D., MacDonald R., Hargreaves D.J. (2005), Musical Communication, Oxford University Press, Oxford. 

Mruk H. (2006), Znaczenie kreatywności w marketingowym zarządzaniu przedsiębiorstwem [w:] Jerzyk E., Leszczyński G., Mruk H., Kreatywność w biznesie (73–88), Wydawnictwo AE, Poznań.
 

Negus K., Pickering M. (2010), Przemysł [w:] Od przemysłów kultury do kreatywnej gospodarki, Gwóźdź A. (red), Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 16-17. 

Niesiobędzka M., Gessek M. (2014), Wpływ tempa muzyki na zachowania e-konsumenta, Marketing i Rynek, nr 3/2014. 

North A., Hargreaves D. (1996), The effects of music on responses to a dining area, ,Journal of Environmental Psychology, (16). 

North A.C., Hargreaves D. J. (2008), The social and applied psychology of music, Oxford University Press, Oxford. 

North A., Hargreaves D., McKendrick J. (1999), The influence of in-store music on wine selections, Journal of Applied Psychology, (84). 

Nowak K. (2004), Wpływ muzyki na rozwój dziecka, Wychowawca, 1:14–15. 

Patel A.D. (2007), Music, Language, and the Brain, Oxford University Press, Oxford. 

Perczak B, Czerniawska E. (2005), Efekt Mozarta. Czyżby wiele hałasu o nic? Nowiny Psychologiczne, 1: 25–42. 

Peretz I., Zatorre R.J. (2003), The Cognitive Neuroscience of Music, Oxford University Press, Oxford. 

Piotrowski G. (2016), Muzyka popularna. Nasłuchy i namysły, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 

Pitts S. (2012), Chances and Choices. Exploring the Impact of Music Education, Oxford University Press, Oxford. 

Pluta A., Skarżyński H. (2009), Mózgowe mechanizmy percepcji emocji generowanych przez muzykę. Przegląd literatury, Logopedia, 38: 203–13. 

Posłuszna J. (2014), Osobowość a preferencje muzyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin. 

Powell J. (2016), Why You Love Music. From Mozart to Metallica – The Emotional Power of Beautiful Sounds, Little, Brown and Company, New York. 

Prochnik G. (2011), In Pursuit of Silence. Listening for Meaning in a World of Noise, Anchor Books, Random House, New York. 

Przychodzińska M., Smoleńska-Zielińska B. (2009), Bliżej muzyki. Podręcznik. Klasa 1-3. Gimnazjum, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa. 

Przybysz, P. (2006), Wstęp. W stronę neuroestetycznej teorii sztuki [w:] Dziarnowska A., Klawiter A. (red), Mózg i jego umysły. Studia z kognitywistyki i filozofii umysłu, nr 2(2006). Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań, s. 321–325. 

Rabinow P. (1999), Wyobrażenia są faktami społecznymi [w:] Buchowski M. (red), Amerykańska Antropologia Postmodernistyczna, Wydawnictwo Instytut Kultury, Warszawa, s. 88-122. 

Raffman D. (2011), Music, Philosophy and Cognitive Science [w:] Gracyk T., Kania A. (red), The Routledge Companion to Philosophy and Music, Routledge. 

Rebuschat P., Rohrmeier M., Hawkins J.A., Cross I. (red) (2012), Language and Music as Cognitive Systems”, Oxford University Press, Oxford. 

Reuter M, Przybysz P. (2008), Muzyczna uczta umysłu, Charaktery, nr 5, s. 60–65. 
 

Roballey T., McGreevy, C., Rongo, R., Schwantes, M., Steger, P., Winiger, M. i Gardner, E. (1995), The Effect of Music on Eating Behavior, Bulletin of the Psychonomic Society, 23 (3). 

Rogalski E. (2000), Miejsce muzyki w życiu młodzieży na tle innych zainteresowań kulturalnych [w:] Białkowski A. (red), II Lubelskie Forum, Sztuka-Edukacja. Powszechna edukacja muzyczna a wyzwanie współczesności, Lublin, s. 134. 

Ross A. (2011), Reszta jest hałasem. Słuchając dwudziestego wieku, przekł. A. Laskowski, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa. 

Rowley J. i Williams, C. (2008), The Impact of Brand Sponsorship of Music Festivals, Marketing Intelligence & Planning, 26 (7). 

Rybicki A. (2002), Przemysły kultury są faktem. Czas na politykę państwa [w:] Szomburg J. (red), Kultura i przemysły kultury szansą rozwojową dla Polski, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, s. 23-24. 

Sacks O. (2009), Muzykofilia. Opowieści o muzyce i mózgu, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań. 

Sawyer R.K. (2012), Explaining Creativity. The Science of Human Innovation, Oxford University Press, Oxford. 

Schlaug G. (2009), The Effects of Musical Training on Structural Brain Development, The Neurosciences and Music III: Disorders and Plasticity: Ann. N.Y. Acad. Sci. 1169: 182–186. 

Schulman A. (2016), Waking the Spirit. A Musician’s Journey Healing Body, Mind, and Soul, Picador, New York. 

Scott D. (2009), Nowe zasady marketingu i PR, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa. 

Silverman M.J. (2015), Music therapy in mental health for illness management and recovery, Oxford University Press, Oxford. 

Skowronek I. (2014), Zmysły dla zysku. Marketing sensoryczny w praktyce, Wydawnictwo Poltext, Warszawa. 

Sloboda J. A. (2002), Umysł muzyczny. Poznawcza psychologia muzyki, Akademia Muzyczna Fryderyka Chopina, Katedra Psychologii Muzyki, Warszawa. 

Sloboda J.A. (1986), The Musical Mind. The Cognitive Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford. 

Stock K. (2010), Philosophers on Music. Experience, Meaning, and Work, Oxford University Press, Oxford. 

Strinati D. (1998), Wprowadzenie do kultury popularnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań. 

Sullivan M.M. (2002), The Impact of Pitch, Volume and Tempo on the Atmospheric Effects of Music, International Journal of Retail and Distribution Management, 30 (6). 

Sznajder A. (2012), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Oficyna Wolters Kluwer Business, Warszawa. 

Świda J., Kabaja B. (2013), Wykorzystanie technik neuromarketingowych do badań postrzegania opakowań produktów, Marketing i Rynek nr 11/2013. 

Tan S.L., Cohen A.J., Lipscomb S.D., Kendall R.A. (2013), The psychology of music in multimedia, Oxford University Press, Oxford. 

Tęcza B. (2006), Podręcznik do kwestionariusza EEM badającego wrażliwość na natężenie ekspresji emocjonalnej w muzyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej, Lublin.

Thompson W.F. (2014), Music, Thought, and Feeling. Understanding the Psychology of Music, Oxford University Press, Oxford. 

Throsby D. (2010), Ekonomia i Kultura, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa. 

Trout J., Rivkin S. (2011), Repozycjonowanie. Marketing w erze konkurencji, zmian i kryzysu, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. 

Trzciński S. (2014), Polska potrzebuje efektu Mozarta, Rzeczpospolita nr 301/2014 (10028). 

Woźniczka, J. (2010), Muzyka jako element kreatywny w reklamie: sposoby wykorzystania i efekty oddziaływania na odbiorców, Prace Naukowe UE we Wrocławiu: Nauki o zarządzaniu, Badania rynkowe, (2), 97–107. 

Wróblewski Ł. (2014), Zarządzanie w instytucjach kultury, CeDeWu, Warszawa. 

Young J.O. (2014), Critique of Pure Music, Oxford University Press, Oxford.

Connect with us

In case of any questions, if you are interested in working with us and you want to understand what our work entails, or when you have an idea for a potential projects – contact us. Nothing can replace a chat and direct contact. Write an email, give us a call or fill in a form.